Privacyverklaring

Architectenbureau Beckers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Domeinnaam: www.bureaubeckers.nl
Adres: Hagendorenweg 2
Plaats: 6436 CS Amstenrade
Telefoon: 046 – 442 1685
E-mailadres: arch@bureaubeckers.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Architectenbureau Beckers kan de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

  • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, BSN-nummer;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

NB. Voor het maken van foto’s ten behoeve van onze website of op sociale media vragen wij vooraf expliciet uw toestemming.

 

Waarvoor gegevens nodig zijn
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Daarnaast zal Architectenbureau Beckers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten opdrachtovereenkomst.
Architectenbureau Beckers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of voor onze belastingaangifte.

 

Bewaartermijn
Architectenbureau Beckers bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen
Architectenbureau Beckers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging
Architectenbureau Beckers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Architectenbureau Beckers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via arch@bureaubeckers.nl.

 

Versiedatum: december 2018