Patrick excellent afgestudeerd als stedenbouwkundig ontwerper!

Wij feliciteren onze collega Patrick Limpens met het excellent behalen van zijn master stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven. Patrick is al enkele jaren een vertrouwd gezicht bij ons bureau en zal ook de komende periode nog aan ons verbonden blijven.

Patrick heeft in zijn afstudeerthesis – getiteld The Rampart, the Traffice Artery, and the Park – middels een nauwkeurige lezing van de huidige ruimtelijke- en sociaaleconomische samenstelling van Antwerpen en de introductie van de interactie tussen de drie definiërende paradigma’s van de stad, geprobeerd een verbindende strategie te formuleren tussen de twee grootschalige projecten van Antwerpen: de overkapping van de ring en het structuurplan ‘De Netwerkstad’. Een strategie die residentiële, economische, culturele, recreatieve, klimatologische en historische motieven verankert binnen de verschillende stadsregio's. Een plan waardoor de verbinding tussen de linker- en rechterkant van de rivier wordt verbeterd; de suburbane regio overgaat naar een meer polycentrische structuur met behoud van een ruimtelijke relatie tot de stad; en expliciet de horizontale groei van de periferie wordt begrensd. Maar dat bovenal, de metropool integreert in één narratief van de binnenstad tot de buitenste randen.

 

Mocht u meer willen zien van zijn thesis, dan kan dit via deze link.