Carréhoeve Spaubeek

Carréhoeve Spaubeek

2021 -

Historie

Ten noordoosten van de dorpskern van Spaubeek ligt het gehucht Oude Kerk. De geschiedenis van het gehucht gaat terug tot de middeleeuwen. Naar men zegt was er op deze plek in de elfde eeuw een houten kerkje gebouwd, dat in de dertiende eeuw in steen herbouwd werd. Rondom de kerk was sprake van bewoning, in de vorm van drie à vier boerderijen. Tot 1827 deed de kerk dienst en werd daarna gesloopt. Ter plaatse van de toren van de kerk werd in 1865 een kapel gebouwd.

Van oorsprong was de hoeve een carréhoeve. In de loop van de twintigste eeuw zijn enkele vleugels hiervan gesloopt. In 1972 heeft het pand de status van rijksmonument gekregen. Geruime tijd al verkeert de hoeve in een vervallen staat.

Uitdagingen

Een mooi ensemble creëren met een goede mix van de nog aanwezige en te restaureren bouwfragmenten en nieuwe toevoegingen. Dit nieuwe ensemble dient enerzijds recht te doen aan het gebouw en de historische plek en anderzijds een thuis te bieden voor de nieuwe bewoners met het comfort anno nu.

Ontwerp

Naast de aandacht voor een ‘afgewogen’ ontwerp is duurzaamheid een heel belangrijk en leidend aandachtspunt.