Cereshoeve Vaals

Cereshoeve Vaals

2018 -

Historie

Het complex ‘der Bau’, waar de Cereshoeve onderdeel van is, werd omstreeks 1777 gebouwd, vermoedelijk naar een ontwerp van architect Joseph Moretti.
‘Der Bau’ is in opdracht van de Naaldenfabrikant Jacob Kuhnen gebouwd en omvat een woonhuis met naaldenfabriek (‘der Bau’) en een hoeve met schuur en pachterswoning (Cereshoeve).
Deze combinatie van naaldenfabriek, woningen voor personeel en een boerderij, om de omliggende landerijen te exploiteren is weliswaar niet uniek voor de 18e eeuw, maar geeft wel een bepaalde trend aan.
Een combinatie van agrarische (oorspronkelijke) en industriële (nieuwe) functies zorgde voor aanvullende inkomstenbronnen. Kenmerkend daarbij is dat beide functies gebruik maken van het specifieke landschap met beekjes.
De fabriek werd in 1835 opgeheven en in 1841 is het eigendom van het complex gesplitst.

Uitdagingen

Het gehele complex staat momenteel leeg en verkeert in een matige bouwtechnische toestand. De gewenste eindsituatie van het complex is dat enerzijds, de rijke geschiedenis afleesbaar blijft en anderzijds door de nieuwe functies, wonen en werken (atelier, horeca etc.) het complex weer toekomstbestendig wordt.

Ontwerp

Naast de aandacht voor het behoud en de restauratie van de aanwezige monumentale onderdelen zijn het creëren van optimaal wooncomfort en karakteristieke bedrijfsruimten, het vergroten van de toegankelijkheid voor het grotere publiek en een op het project toegespitste verduurzaming belangrijke aandachtspunten.