Bockhof Schimmert

Bockhof Schimmert

2015 - 2020

Historie

Hoewel het huidige complex, en dan met name het woonhuis, zijn vorm heeft gekregen in de 17e eeuw gaat er minstens één voorganger aan vooraf. Hoe die er uitzag, en of dat ook de oorspronkelijke zetel was van de familie Van Hafkesdael (= Haesdal) is niet duidelijk. De familie Von Bock, die het huis en de pachthoeve tot ver in de 18e eeuw in bezit heeft en in die tijd uitgroeit tot eigenaar van meerdere kastelen in Zuid-Limburg, is de naamgever van de Bockhof. Overigens wordt ook veelvuldig de naam Obbendorf gebruikt, verwijzend naar een hoeve of goed ‘boven het dorp’. De Bockhof ligt inderdaad excentrisch t.o.v. zowel Groot Haasdal als het dorp Schimmert.

In de loop van de 19e eeuw krijgt het complex steeds meer een agrarische functie en bijbehorend aanzien. Nadat met name de stalvleugel in de Tweede Wereldoorlog schade oploopt, verkommert het complex snel. Een definitief keerpunt is de aankoop van de Bockhof door de familie Stassen, die in de jaren 1959 tot 1964 een grote restauratie laat uitvoeren.  

Uitdaging

Het restaureren van het nabijgelegen bakhuis en het restaureren en tevens herbestemmen van het herenhuis en de aangrenzende stal tot luxe vakantiewoning voor grotere groepen en locatie voor zakelijke sessies.

Ontwerp

Het behoud van de structuur en bouwmassa inclusief de nog aanwezige authentieke ruimten en details heeft voorop gestaan bij de herbestemming.

De herbestemming van de overige stallen en schuur wordt op een later tijdstip ter hand genomen.