De Bockhof Schimmert

De Bockhoff Schimmert

2015 -

Historie

Hoewel het huidige complex, en dan met name het woonhuis, zijn vorm heeft gekregen in de 17e eeuw gaat er minstens één voorganger aan vooraf. Hoe die er uitzag, en of dat ook de oorspronkelijke zetel was van de familie Van Hafkesdael (= Haesdal) is niet duidelijk. De familie Bock, die het huis en de pachthoeve tot ver in de 18e eeuw in bezit heeft en in die tijd uitgroeit tot eigenaar van meerdere kastelen in Zuid-Limburg, is de naamgever van de Bockhof. Overigens wordt ook veelvuldig de naam Obbendorf gebruikt, verwijzend naar een hoeve of goed ‘boven het dorp’. De Bockhof ligt inderdaad excentrisch t.o.v. zowel Groot Haasdal als het dorp Schimmert.

In de loop van de 19e eeuw krijgt het complex steeds meer een agrarische functie en bijbehorend aanzien. Nadat met name de stalvleugel in de Tweede Wereldoorlog schade oploopt, verkommert het complex snel. Een definitief keerpunt is de aankoop van de Bockhof door de familie Stassen, die in de jaren 1959 tot 1964 een grote restauratie laat uitvoeren.  

Uitdaging

De herbestemming van het totale complex tot luxe vakantieverblijf voor grotere groepen. 

Ontwerp

Allereerst is in het herenhuis met aangrenzende stal een royale groepsaccommodatie ontworpen. Het behoud van de structuur en bouwmassa inclusief de nog aanwezige authentieke ruimten en details staat voorop. Toevoegingen (o.a. glazen uitbouw) worden eigentijds vormgegeven.

In een latere fase zal een ontwerp gemaakt worden voor de herbestemming van de overige stallen en schuur.