Kalfhof Klimmen

Kalfhof Klimmen

2018 - 2020

Historie
De Kalfhof is rond 1700 ontstaan als een woonhuis van mergel. Tijdens een grootschalige vernieuwing in 1873 zijn diverse bedrijfsgebouwen van baksteen gebouwd, waardoor een gesloten binnenplaats is ontstaan. Daarnaast heeft het woonhuis in deze periode haar kenmerkende rechthoekige ramen met hardstenen onder- en bovendorpels gekregen.
Vandaag de dag is de Kalfhof in gebruik als melkveebedrijf en worden workshops georganiseerd voor onder andere het bakken van Limburgse vlaaien in het recentelijk gerestaureerde bakhuis – het bakkes.

Uitdagingen
Het voornemen is om de, in de loop der jaren, vrijgekomen ruimtes in de hoeve in te richten voor aanvullende agrarische en toeristische activiteiten. Voor het uitbreiden van de bestaande en nieuwe activiteiten dienen eerst de daken te worden gesaneerd. Deze zijn in de jaren zestig voorzien van asbesthoudende dakleien, ter vervanging van oude holle dakpannen.

Ontwerp
Behalve de asbesthoudende daken verkeerd de hoeve in redelijke bouwkundige staat door frequent onderhoud van de huidige eigenaar. Hierdoor is niet de bouwtechnische, maar de milieu- en gezondheid technische situatie leidend in deze eerste fase. Om een gezonde bedrijfsvoering in letterlijke en figuurlijke zin te waarborgen én om het historisch aangezicht van de Kalfhof te herstellen, zijn de asbesthoudende dakleien vervangen door rode holle dakpannen.