De Kompenie Susteren

De Kompenie Susteren

2014

Historie

De voormalige openbare lagere school is in 1921 gebouwd, in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van architect J. Wielders uit Sittard.

Het gebouw, in de volkmond ‘De Kompenie’ genoemd, is tot 1984 in gebruik geweest als schoolen biedt tot en met 2013 onderdak aan diverse educatieve instellingen.

Uitdaging 

De bestaande structuur (8 klaslokalen grenzend aan een centrale gang met trappenhuis) is leidend voor de herbestemming.

Het bestaande exterieur inclusief de kleurstelling is zoveel als mogelijk behouden.

Ontwerp

In het schoolgebouw zijn zeven woonunits en een centrale multifunctionele ruimte voor activiteiten specifiek voor ouderen ingepast. Tevens is bij de centrale entree een ruimte ingericht als Wmo-loket.

De monumentale interieurelementen (trappen, hekwerken, tegelwerk wanden, terazzovloeren, houten erkerramen in klaslokalen etc.)  zijn behouden en waar nodig gerestaureerd.

De nieuwe toevoegingen zijn beperkt. Een voorbeeld is het plaatsen van gipswanden (reversibel) in de klaslokalen t.b.v. de nieuwe functie.

Image Not Found.