Freuleshoes Voerendaal

Freuleshoes Voerendaal

2019 - 2021

Historie

Het Freuleshoes in haar huidige bouwmassa werd 1789-1791 gebouwd door de freule Anna Maria Barones van Elmpt. Zij heeft hierbij zo goed als zeker de bestaande massa - met kelder daterend uit de 17e eeuw - zoveel mogelijk intact gelaten als basis voor het nieuwe pand.

Haar familie bewoonde jarenlang kasteel Dammerscheidt dat begin 19e eeuw werd gesloopt. Gezegd wordt dat materiaal van het kasteel gebruikt werd voor de bouw van het deftige huis van de freule bij de kerk van Voerendaal. Tot op heden zijn deze echter nog niet aangetroffen.

Vanaf het begin van de 20e eeuw tot in de vijftiger jaren is het pand meermaals ingrijpend verbouwd. Dit is zowel zichtbaar in het interieur als ook het exterieur. Veelzeggend is de in oorsprong uit Kunrader steen opgebouwde voorgevel, die gestukadoord is en waarin ramen dichtgemetseld of vervangen zijn door bijvoorbeeld één groot modern raam. Het uiterlijk van deze gevel voor de restauratie doet dan ook niet vermoeden dat dit pand zoveel historie kent.

Uitdaging

Naast een passende herbestemming is vooral het weer zichtbaar maken van de authentieke elementen van het ex- en interieur een uitdaging. Daar waar nodig worden deze aangevuld met verantwoorde reconstructies.

Ontwerp

Het gebouw wordt herbestemd tot een royale (vakantie-)woning en een multifunctionele ruimte voor horeca-activiteiten.