Hoeve De Bek Gulpen

Hoeve De Bek

2018 - 2020

Historie

Gulpen ligt in het dal waar de Gulp uitstroomt in de Geul, aan de voet van het plateau van Margraten. De Oude Akerweg is sinds de middeleeuwen een belangrijke verbindingsweg tussen Maastricht en Aken. Door de ligging aan deze weg, net buiten het dorp, vervult Hoeve De Bek een spilfunctie en ontstaat hier een poststation. Postkoetsen (vervoer van post als ook personen) kunnen hier overnachten en van paard wisselen. Hoe ver in de tijd die functie teruggaat, is niet duidelijk. Rond 1825, na de aanleg van de nieuwe weg naar Aken door het dal, vervalt deze functie en resteert ter plaatse alleen nog de agrarische functie. 

Het oudste nog aanwezige bouwdeel van de hoeve bevindt zich links van de poort in de voorgevel. Wat opvalt is dat hier de bakstenen gevels een sokkel hebben van mergelsteen. De combinatie met de baksteen van de rest van de muren laat vermoeden wat aan de binnenplaats zijde bevestigd wordt: de nog aanwezige sokkel is de onderbouw van een ouder vakwerkpand. Een gedeelte van de oorspronkelijke vakwerkconstructie is aan de achterzijde bewaard gebleven en is te dateren rond 1530/1540. Waarom het huis ruim 100 jaar later (de datering ligt tussen 1630 en 1639 op basis van de drie nog aanwezige jaartalankers) wordt versteend is onduidelijk. 

Uitdaging 

Hoewel de agrarische activiteiten op korte termijn worden gestaakt, is het de wens van de familie (al generaties lang pachter en sinds kort eigenaar) om verbonden te blijven met de hoeve. In samenspraak met de gemeente Gulpen-Wittem is gezocht naar een passende herbestemming en is gekozen voor een uitbreiding van de woonbestemming op hoeve De Bek in combinatie met nieuwe functies die verwijzen naar het voormalige poststation: het overnachten van toeristen (B&B) en het stallen van paarden. 

Ontwerp

De nieuwe functies worden in de bestaande gebouwen ingepast, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan het behoud van de aanwezige monumentale onderdelen evenals het creëren van een optimaal wooncomfort (privacy, daglicht, levensloopbestendig etc.). Gelijktijdig met de herbestemming zal het complete casco (gevels, daken etc.) van de hoeve worden gerestaureerd.

Het vrijstaande bakhuis wordt eveneens gerestaureerd en krijgt een educatieve- en toeristische functie (brood en vlaai bakken).