Hoeve Heisterhof Roermond

Hoeve Heisterhof Roermond

2006 - 2011

Historie

In 1765 is de pachthof Heisterhof, gelegen in de buurtschap de Heystert,  gebouwd door Gradus Fabritius. Op de voorgevel zijn het jaartal (sierlijke muurankers) en de initialen GF(omgeven door ranken en bladeren) aangebracht. De boerderij bestaat uit twee haaks op elkaar gelegen gebouwen. Nadat de familie Hendriks uit Roermond de hof heeft verworven, wordt in 1890 de gesloten vorm gerealiseerd en de allee met eikenbomen aangelegd. Tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw is het monument nog in een redelijke bouwkundige staat. 

Door leegstand,  het uitblijven van noodzakelijk onderhoud en aanhoudend vandalisme (vernielingen en brandstichtingen in schuur en woonhuis) is de hoeve sterk in verval geraakt. 

Uitdaging

Het ontwerpen en detailleren van de gewenste gevelopeningen, zodanig dat de oorspronkelijke functie van de verschillende bouwdelen (woonhuis, stallen en schuur) afleesbaar blijft en de nieuwe functies optimaal zijn ingepast.

Ontwerp

In het oorspronkelijke woonhuis met de aangrenzende stallen is een royale woning ontworpen.

Startpunt is geweest het behoud van de structuur en bouwmassa van de bouwdelen inclusief de sporadisch nog aanwezige authentieke ruimten (gewelfde kelder en opkamer) en details (balkenstructuur,  versieringen in het metselwerk etc.). 

Nieuwe toevoegingen (gevelopeningen, trap, haard etc.) zijn eigentijds vormgegeven.

In de schuur (alleen nog de buitenmuren aanwezig) is een kinderdagverblijf ontworpen. Belangrijk is dat de beleving van de (hoge) schuurruimte voelbaar blijft.