Hoeve Terstraten

Hoeve Terstraten

2019 -

Historie

De vakwerkhoeve, die meerdere bouwfases omvat en rigoureus verbouwd is in de tachtiger jaren, is markant gelegen in het beschermd dorpsgezicht Terstraten. Met een helling aan de ene kant en een drassig gebied aan de overkant van de weg is het niet verwonderlijk dat de boerderij enigszins is ingegraven in de helling.

Bouwfragmenten zoals de stookplaats en de kelder van het woonhuis verwijzen naar een ouder woonhuis uit het begin van de 17e eeuw. Het complex is een klassieke Limburgse boerderij. Immers de huidige gesloten eindvorm is het resultaat van een lange evolutie waarbij vanuit een woonhuis met een enkel bijgebouw uiteindelijk een geheel is gegroeid, dat de economische ontwikkeling van het agrarische bedrijf door de eeuwen heen laat zien.

Uitdaging

De voormalige vakwerkhoeve staat momenteel leeg. Gestart wordt met de cascorestauratie om zo het behoud voor de toekomst te waarborgen. Daarnaast zal gekeken worden naar een passende herbestemming.

Ontwerp

Voor de vakwerkhoeve geldt dat het behoud van de structuur en bouwmassa’s, inclusief de nog aanwezige authentieke details voorop staat. Tijdens de cascorestauratie zullen zoveel als mogelijk de recente littekens, zoals wanden opgetrokken in betonblokken, vervangen worden door in deze streek gebruikelijke natuurlijke bouwmaterialen met de daarbij behorende vormgeving en detaillering.