Hoeve Terlinden Wijnandsrade

Hoeve Terlinde Wijnandsrade

2014 - 2018

Historie

Bij hoeve Terlinden begint het afleesbare verhaal rond 1600 (torentje aan de voorzijde). Het complex heeft een rijke historie. In de loop der jaren is het meermaals gewijzigd; bouwdelen zijn gesloopt, gewijzigd en toegevoegd. 
De gebouwen zijn momenteel in gebruik als woning met bedrijfsgebouwen (agrarisch).

Uitdaging

Bij het restaureren en verbouwen zoveel mogelijk inspelen op een eventuele herbestemming.

Ontwerp

Vooruitlopend op de herbestemming van de hoeve is in 2014 gestart met de cascorestauratie van de bedrijfsgebouwen.
De restauratie en herbestemming van Hoeve Terlinden maken onderdeel uit van de integrale transformatie van het bestaande akkerbouwbedrijf. Naast de opdrachtgever zijn de gemeente Nuth, de provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas bij het project betrokken.