Kasteel Puth Voerendaal

Kasteel Puth

2015 - 2018

Historie

De geschiedenis van kasteel Puth is op zijn minst terug te voeren tot de 14e eeuw. In 1386 wordt het kasteel – het Valkenburgse leen Puth -  vermeld als zetel van Jan van Putt.
Het grotendeels uit de 18e eeuw stammende herenhuisachtige kasteel wordt omringd door een gracht en wordt voorafgegaan door een U-vormige kasteelhoeve. Deze hoeve bestaat uit een poortgebouw en twee bouwdelen grotendeels daterend uit de 18e eeuw, met mogelijke oudere onderdelen en lage bouwdelen ter weerszijden van het poortgebouw uit de 19e eeuw. Het kasteel is tot 2007 bewoond geweest door adellijke families. In 2012 is het complex aangekocht door de huidige eigenaren. Het kasteel is grondig gerestaureerd en in gebruik als woning. Voor de kasteelhoeve wordt gezocht naar een passende herbestemming. 

Uitdaging

Vooruitlopend op de herbestemming zal het casco van de kasteelhoeve in 2015-2016 worden gerestaureerd. Hierbij zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met (mogelijke) nieuwe bestemmingen in de gebouwen. 

Ontwerp

Behoud van de monumentale gebouwen staat voorop. Door beperkte eigentijdse ingrepen en het inventief en zorgvuldig verminderen van de energievraag zal de (toekomstige) functionaliteit van de diverse gebouwen worden geoptimaliseerd.