Kasteel Terborgh

Kasteel Terborgh

2021 -

Historie

Het kasteel ligt in het dal van de Geleenbeek nabij buurtschap Heisterbrug.
De eerste vermelding dateert uit 1285. Kasteel Terborgh of huis Schinnen ontleent zijn naam aan deze burcht die ter plekke lag en waarvan de funderingen zich naar alle waarschijnlijkheid nog in de ondergrond van de voormalige burchtheuvel bevinden.

De huidige kasteelhoeve is in feite de voorburcht van die motte waarop naar alle waarschijnlijkheid een verdedigbare woontoren heeft gestaan. Het is een zeventiende-eeuwse gesloten hoeve die is opgetrokken uit vier bakstenen vleugels. Het kasteelterrein is voorzien van een gracht die gevoed wordt door de Geleenbeek. In 1967 is de omgrachting reeds teruggebracht tot de huidige omvang, terwijl de oerkadasterkaart, die rond 1835 is te dateren, nog een veel groter systeem laat zien inclusief visvijvers.

1834 zoom 1.jpgAfbeelding: oerkadasterkaart  

eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van het kasteel laat het gebruikelijke patroon zien van elkaar afwisselende adellijke geslachten die ofwel door huwelijk en vererving, of door koop en verkoop in bezit komen van kasteel én molen, en daar hun bestaan mee bekostigen.

Na de Franse tijd verschuiven de belangen en de mogelijkheden voor de adel en kunnen ‘gewone’ burgers steeds vaker de nieuwe eigenaren en bewoners worden.

Dat is ook bij Terborgh gebeurd. Tussen 1888 en 1918 staat het kasteel leeg terwijl de kasteelboerderij verpacht blijft aan leden van de familie Pijls. In 1938 koopt de Amsterdamse civiel ingenieur Gerardus Smits, oud-directeur van de Deli Spoorweg Maatschappij in Nederlands-Indië Terborgh en restaureert tussen 1939 en 1943 het in verval geraakte kasteel en de Borgermolen.
In 1968 koopt de gemeente Schinnen het kasteel. Zij verkoopt kasteel én molen in 1989 aan antiekhandelaar Stassen.
Sinds 2021 is Kasteel Terborgh in handen van een nieuwe eigenaar. Met een geheel nieuw concept wil deze het landgoed voor iedereen toegankelijk maken.

Uitdaging

Kasteel Terborgh is een markante locatie aan het Pieterpad. De nieuwe eigenaar wil voor mensen die houden van natuur, cultuur en avontuur - ongeacht budget en gezinssamenstelling - een alternatieve vakantiebeleving bieden.

Uitdaging voor ons bureau is de nieuwe functie op een goede manier gebouwelijk in te passen. 

Ontwerp

De oorspronkelijke karakteristiek van elk gebouwdeel is leidend voor de nieuwe recreatieve functie en moet beleefbaar blijven. Met zo weinig mogelijke aanpassingen aan het in- en exterieur de nieuwe functie inpassen, daarbij rekening houdend met een optimale verduurzaming.