Warblingshuis Doenrade

Warblingshuis Doenrade

2017 -

Historie

In 1871-72 wordt de St. Jozefkerk gebouwd door architect Bolsius. De in Luik wonende vicaris-generaal Mgr. J.C. Warblings van het bisdom Luik, geboren in Doenrade, betaalde mee aan de bouw en maakte een zelfstandige parochie met kerk in Doenrade mogelijk.
Naast de kerk en de pastorie wordt door hem in 1878 het Warblingshuis gebouwd. Voor Coen Eggen, kunsthistoricus, is het duidelijk dat dit pand geen ‘vicariaatswoning’ is geweest, maar het woonhuis voor diens broer N.J. Warblings. In het huis is een kapel ingericht zodat hij en zijn broer J.M. Warblings, pastoor in Jupille, tijdens familiebezoek te allen tijde een mis konden lezen in het familiehuis.
De bijzondere architectuurhistorische waarden van het geheel worden bepaald door de neogotische bouwstijl, de Luikse architectuurinvloeden, de esthetische kwaliteit en het materiaalgebruik. Met name bij het Warblingshuis bestaat een bijzondere samenhang tussen ex- en interieur.

Uitdaging

Samen met de Limburgse Monumentenstichting (LMS) wordt onderzocht of een herbestemming in de vorm van zes woningen in het Warblingshuis (woonhuis met koetshuis) haalbaar is. Belangrijk hierbij is dat de monumentale elementen van het in- en exterieur behouden en beleefbaar blijven.