Villa Doenrade

Villa Doenrade

2020 -

Historie

Het vrijstaande herenhuis met stal is rond 1878 in een neogotische stijl gebouwd voor de zus van vicarisgeneraal Mgr. J.C. Warblings van het bisdom Luik. Laatstgenoemde liet in dezelfde periode en met eenzelfde bouwstijl in Doenrade ook de kerk, de pastorie en het Warblingshuis bouwen.
De cultuurhistorische waarde is zeer hoog, vanwege de bijzondere ontstaansgeschiedenis, als ook het gegeven dat een boerderij in villavorm een vrij nieuw fenomeen was in die tijd.
In 1955 is het woonhuis in twee delen gesplitst.

Uitdaging

Bijzonder voor ons bureau om net na de afronding van de restauratie en herbestemming van het Warblingshuis te mogen werken aan het behoud van dit rijksmonument, dat zoveel verwantschap hiermee heeft.
De woonwensen van de drie generaties (grootouders links en kinderen met eigen kroost rechts) zodanig inpassen dat de karakteristiek van het oorspronkelijke herenhuis met stal zichtbaar blijft.

Ontwerp

Door de gekozen kleurstelling wordt de relatie met het Warblingshuis nog extra versterkt. De bijgebouwen van latere datum worden dusdanig gewijzigd dat zij hun nieuwe functies optimaal kunnen vervullen en in harmonie zijn met het monument.
Naast de aandacht voor het behoud en versterken van de aanwezige monumentale onderdelen is verduurzaming een belangrijk aandachtspunt.