De Limburgse Monumentenstichting - met enkele leden afkomstig uit Doenrade – was al vele jaren geïnteresseerd in het Warblingshuis of wel het Kasteeltje naast de pastorie en parochiekerk St. Jozef in Doenrade.
De achtereenvolgende eigenaren waren er al tientallen jaren niet in geslaagd dit monument -pas in 1999 aangewezen tot Rijksmonument als onderdeel van een ensemble met pastorie en grafmonument- te restaureren.
Het pand bleek te groot en te complex om dit deels vervallen monument zonder overheidssteun in zijn oorspronkelijke pracht te herstellen.

De laatste eigenaren meldden zich ergens in 2015 bij een ondernemer uit Doenrade met de vraag of deze geïnteresseerd was in de aankoop van het pand. Zij wilden verkopen. Via dit contact kwam de Limburgse Monumentenstichting in beeld.
Zij informeerden bij gemeente en provincie naar de mogelijkheid voor subsidie en medewerking bij de transformatie.
Aangezien Ingrid Beckers al vanaf de negentiger jaren betrokken was bij de restauratieopgave hebben we direct met haar contact opgenomen.
Zij was van begin af aan enthousiast over ons initiatief en wilde met ons onderzoeken of en in welke vorm restauratie haalbaar zou kunnen zijn.
Wij hebben haar eerst op basis no cure no pay opdracht verstrekt en kwamen vrij snel tot een plan voor  verbouwing naar zes huurwoningen.
Toen ook de provincie positief reageerde en mogelijkheden bood voor subsidie voor de restauratiewerkzaamheden heeft Ingrid de plannen verder uitgewerkt en voorgelegd aan de monumentencommissie van de toenmalige gemeente Schinnen.
Haar plannen werden positief ontvangen en iedereen werd enthousiast om door te pakken. De bouwvergunningaanvraag en de subsidieaanvraag werden gereed gemaakt voor indiening. Ook met de RCE werd overlegd en ook zij waren positief.
Alle betrokken instanties hebben uiteindelijk steun toegezegd aan dit plan.
De door Ingrid Beckers en haar team uitgewerkte plannen en kostenberekeningen waren daarbij uitgangspunt.

De onderhandelingen over aankoop werden in contracten omgezet en door de eigenaren ondertekend.
Gesprekken met aannemers verliepen aanvankelijk moeizaam, aanpassingen werden besproken maar Ingrid hield vast aan de meest wezenlijke elementen in het plan. 
Zij wist met haar vasthoudendheid en haar creativiteit oplossingen aan te reiken die uiteindelijk tot een door de hele Doenraadse gemeenschap hoog gewaardeerd resultaat hebben geleid.
Wij - Limburgse Monumentenstichting en ook eigenaar Elisabeth Strouvenfonds - zijn uiterst tevreden met haar aanpak en trots op het resultaat.


Lou Smeets

Eind 2015 maakten we kennis met Ingrid, toen we hadden besloten om een oude stal om te bouwen tot woonhuis. Via via hoorden we dat ze specialist was in monumentale verbouwingen. Bij de eerste kennismaking was er meteen een klik. Ingrid luisterde goed naar onze plannen en probeerde deze te verwerken in tekeningen. Als snel hadden we een definitieve tekening. Dan komt de weg naar vergunningen. Gelukkig wist Ingrid hoe ze deze weg moest bewandelen, want ik weet niet of het ons alleen was gelukt. 

In maart 2017 konden we eindelijk beginnen met de verbouwing. Bijna elke week een bouwvergadering met de aannemer en de installateur samen met Ingrid. De lijntjes waren kort, daardoor kon de bouw goed verlopen. Problemen werden altijd snel opgelost. 

Eind 2017 zijn we verhuisd naar onze droomwoning, het was nog niet helemaal af, maar wel bewoonbaar. We zijn nu een jaar verder en genieten elke dag van ons “thuis”.

Ingrid hebben we afgelopen jaar een aantal keren gezien, zij zorgde dat alles goed geregeld werd op afwerking en financieel gebied. 

We zijn meer dan tevreden over de samenwerking en natuurlijk ook over het eindresultaat!

 

Julian en Astrid Petit-Offermans

Toen wij de vakwerkhoeve in Epen kochten wisten we dat we èn iets moois voor onszelf wilden èn dat we enkele appartementen voor de vakantieverhuur wilden maken.
Ook wisten we dat dat een behoorlijk ingrijpende verbouwing zou betekenen, waarbij we de monumentale elementen optimaal tot hun recht wilden laten komen.
Zo nodig zouden we de monumentale elementen restaureren.
Daarnaast moest het huis wel het comfort gaan bieden dat je in deze tijd verwacht.
Ingrid Beckers is daarbij onmisbaar geweest.
Allereerst moesten we komen tot een idee hoe de indeling van de hoeve moest gaan worden. Waar zouden we zelf gaan wonen en waar zouden de appartementen voor de verhuur komen.
Vervolgens moet dat in een plan vervat worden dat ook in Monumentaal opzicht geaccepteerd gaat worden voor de benodigde vergunningen.
Extra uitdaging was daarbij dat een deel van het Rijksmonument feitelijk niet monumentaal was en ook niet geschikt om te behouden.
Dan moet er ‘iets nieuws’ aan ‘iets ouds’ vastgemaakt worden dat enerzijds het oude in zijn waarde laat en anderzijds – met dat moderne gezicht – erbij moet passen.
Ingrid heeft voor ons onze moderne ‘living’ ontworpen die aan alle kanten een geweldig uitzicht geeft op de omgeving, met heel veel glas en die toch heel mooi past bij het oorspronkelijke gebouw.
Met zijn zwarte stalen kozijnen, als het ware stalen ‘spanten’, een knipoog naar het vakwerk.
Wij hebben hier al veel enthousiaste reacties op gehad van allerlei mensen, van familie en vrienden tot willekeurige voorbijgangers.

Het ontwerp dat Ingrid gemaakt heeft is zonder al te veel aanpassingen door de instanties goedgekeurd. 

Ten behoeve van het aanbesteden heeft Ingrid ons goed begeleid bij de aanbesteding en de uiteindelijke keuze van de aannemer.
Tijdens de bouw zijn we zeker nog een aantal zaken tegengekomen die tot inschakeling van de super specialisten noodzaakten. Denk hierbij aan het restaureren van houten vakwerkbalken (in plaats van het vervangen daarvan) en het restaureren van een honderden jaren oude haard.
Ingrid kent dan de mensen die dat kunnen.
Ook heeft Ingrid goed geholpen bij de contacten met de specialisten van de fiscus die de fiscale aftrekbaarheid van de investeringen in het Rijksmonument moesten beoordelen.

Uiteindelijk is het een groot project geweest, waarbij we het gebouw tot in de essentie hebben moeten strippen en vervolgens weer helemaal opbouwen.
Wij zijn heel gelukkig met het eindresultaat dat mede door Ingrid Beckers zo tot stand is gekomen.

 

Marijke Siegrist en Dick Batenburg

Beste Ingrid,

Steeds neem ik me voor om je te zeggen hoezeer wij genieten van ons Puth. Vooral de keuken is een vertrek waar we enorm graag zitten. Het voorjaar hebben we nog nooit zo intens meegemaakt. Van elk vogeltje weten we waar het zijn nestje heeft gebouwd en zelfs met welk materiaal. De tuin draagt beloften in zich van prachtige bloei en groene pracht.

Kortom, we genieten.

Dank voor je mooie ontwerp. 

 

Beste groet,

 

Erik en Nicole

Als Stichting tot behoud van kasteel Wijnandsrade hebben wij vanaf de oprichting van onze stichting tot en met heden contacten met Architectenbureau Beckers en in het bijzonder met Mevr. I. Beckers. Wij hebben vaak haar diensten nodig omdat iedere aanpassing van ons kasteel goedkeuring behoeft van de gemeente Nuth, Nationaal Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wij zijn zeer tevreden met de diensten welke wij van Architectenbureau Beckers afnemen. Dankzij haar staat er een kasteel waar heel Nuth trots op is en wat de parel van Wijnandsrade wordt genoemd.

Zij doet naar volle tevredenheid ontwerptekeningen en begrotingen maken welke leiden tot het verkrijgen van Rijkssubsidies. Zij maakt voor ons een totaal ontwerp.
Wat voor ons zeer belangrijk is, is dat er kostenneutraal gewerkt wordt. Budgetten worden niet overschreden. Zij begeleidt en ondersteunt ons bij de prijsonderhandelingen. Tevens adviseert en begeleidt zij ons bij de voortgang van de bouwkundige werkzaamheden

Ingrid is zeer sterk in haar communicatieve vaardigheden, wij maar ook de uitvoerders vinden het zeer prettig om met haar samen te werken.

 

G.H. Vleugels, secretaris

Drie jaar geleden stonden wij voor de beslissing ons huis te verkopen of toch maar verbouwen. Opgroeiende kinderen zorgden voor vraag naar meer ruimte en wij waren toch een beetje uitgekeken op de oorspronkelijke stijl. Ook hadden wij behoefte aan een ruime leefkeuken.

Tijdens gesprekken verkende Ingrid onze wensen. Zij nodigde ons uit om al onze wensen ter sprake te brengen. Ook al leken ze voor ons niet allemaal uitvoerbaar.

Des te meer waren wij verrast toen wij haar ontwerp zagen! Ingrid wees ons op nog niet eerder bedachte mogelijkheden van ons huis. Een ontwerp waarin onze wensen optimaal gerealiseerd werden. Bovendien vormt de aanbouw een spannend contrast met de bestaande bouw en oogt toch als een geheel.

Dankzij haar luisterend oor, haar oog voor detail en haar keuze voor mooie materialen wonen wij nu al weer enige jaren met veel plezier in ons vertrouwde huis. Nog elke dag genieten wij van de nieuwe mogelijkheden die ons huis, mede door toedoen van Ingrid, ons te bieden heeft.

 

Ingeborg Stijnen en Roger Creusen

In 2004 werden wij de trotse eigenaar van het rijksmonument aan de Kouvenderstraat 132 te Hoensbroek. We wisten dat er grondig gerestaureerd zou moeten worden maar wat er echt op je af komt bij zo`n monument, daar hadden we totaal geen beeld van. Het eerste jaar hebben we alleen maar ideeën opgedaan en gekeken wat wij nu eigenlijk wilden. In die periode kwam Ingrid Beckers in beeld en dat bleek een gouden zet. In de fase voor de restauratie heeft zij samen met ons alle ideeën en mogelijkheden op papier gezet en uitgewerkt. Haar ervaring, inzicht en creativiteit waren van grote waarde in dit voortraject. Met engelengeduld en passie werden de aanpassingen uitgewerkt en uitgetekend. Al vroeg in het traject werd de chemie voelbaar tussen Ingrid en ons als klant.

Daarna kwam de fase van het vergunningenwerk. Al snel werd duidelijk dat Ingrid Beckers de spin in het web werd van alle instanties waar je mee te maken krijgt bij de restauratie van een rijksmonument: de gemeente, de rijksdienst voor de monumentenzorg, de belastingdienst, aannemers en onderaannemer. Ingrid kreeg het, door haar goede contacten, voor elkaar om alle partijen handig aan elkaar te koppelen en heeft ons daarmee veel zorg uit handen genomen. Wij kregen daardoor meer ruimte om ons voor te bereiden op de daadwerkelijke uitvoering van de restauratie. Er moesten immers keuzes gemaakt worden ten aanzien van badkamer, keuken, etc. Door het gedegen voorwerk en de uitstekende informatievoorziening naar alle instanties, is het vergunningenwerk uiteindelijk snel en zonder obstakels verlopen.

De samenwerking en persoonlijke benadering van Ingrid in dit voortraject was ons zo goed bevallen, dat wij Ingrid hebben gevraagd om ook de uitvoering te begeleiden. Het oorspronkelijke idee was om dit zelf te doen, maar in het voortraject zagen wij al snel in dat dat voor ons geen haalbare kaart was en dat je dit aan een expert moet overlaten. Die expert hadden we dus al! Samen hebben we de aannemer en andere partijen gekozen waarmee we het offertetraject zijn ingegaan. Daaruit zijn de keuzes van partijen voortgekomen voor de uitvoering van de restauratie van ons woonhuis. Deze uitvoering, het was inmiddels maart 2005, heeft uiteindelijk drie maanden geduurd en zo zaten we voor de zomer van 2005 in een volledig gerestaureerde woning.

In deze periode heeft Ingrid de aansturing en coördinatie van alle partijen voor haar rekening genomen en samen hebben we de budgetbewaking gedaan. Op deze wijze hebben we het project tot een succesvol einde gebracht en kijken we terug op een meer dan prettige samenwerking met Ingrid Beckers.

 

Ed & Yvette Jonges

Ingrid Beckers luistert goed naar je ideeën, denkt mee en stuurt, zonder haar eigen mening op te dringen. Ze is toegankelijk en flexibel.

Er was een goede samenwerking met de aannemer; zij begeleidde het gehele bouwproces. Hierdoor konden wij gewoon doorgaan met de patiëntenzorg. En ook na de oplevering staat zij klaar mocht dat nodig zijn 

We hebben veel positieve reacties gehad over ons nieuwe praktijkgebouw; het dorp is er trots op!

Wij hebben de samenwerking met Ingrid Beckers als zeer prettig en waardevol ervaren.

 

Paulien Schunck, huisarts

Ons huis was een enorme bouwval. Zelfs de aannemer vroeg zich af of dit project wel tot een goed eind zou komen. Door goed te luisteren naar onze wensen en ideeën, maakte Ingrid een ontwerp dat helemaal aansloot bij onze wensen. Zij heeft vanaf het begin gezorgd dat de verbouwing soepel verliep. Ze kwam met doordachte oplossingen en invalshoeken, die wijzelf niet zagen. Zonder haar bouwbegeleiding was het verbouwproces niet zo goed verlopen.
Wij wonen heerlijk in ons huis, dat precies geworden is zoals wij het voor ons zagen aan de tekentafel. 

 

Sandra en Roy Erkens