Woonhuis Puth

Beste Ingrid,

Steeds neem ik me voor om je te zeggen hoezeer wij genieten van ons Puth. Vooral de keuken is een vertrek waar we enorm graag zitten. Het voorjaar hebben we nog nooit zo intens meegemaakt. Van elk vogeltje weten we waar het zijn nestje heeft gebouwd en zelfs met welk materiaal. De tuin draagt beloften in zich van prachtige bloei en groene pracht.

Kortom, we genieten.
Dank voor je mooie ontwerp. 

Beste groet,

Erik en Nicole

Kasteel Wijnandsrade

Als Stichting tot behoud van kasteel Wijnandsrade hebben wij vanaf de oprichting van onze stichting tot en met heden contacten met Architectenbureau Beckers en in het bijzonder met Mevr. I. Beckers. Wij hebben vaak haar diensten nodig omdat iedere aanpassing van ons kasteel goedkeuring behoeft van de gemeente Nuth, Nationaal Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wij zijn zeer tevreden met de diensten welke wij van Architectenbureau Beckers afnemen. Dankzij haar staat er een kasteel waar heel Nuth trots op is en wat de parel van Wijnandsrade wordt genoemd.

Zij doet naar volle tevredenheid ontwerptekeningen en begrotingen maken welke leiden tot het verkrijgen van Rijkssubsidies. Zij maakt voor ons een totaal ontwerp.
Wat voor ons zeer belangrijk is, is dat er kostenneutraal gewerkt wordt. Budgetten worden niet overschreden. Zij begeleidt en ondersteunt ons bij de prijsonderhandelingen. Tevens adviseert en begeleidt zij ons bij de voortgang van de bouwkundige werkzaamheden

Ingrid is zeer sterk in haar communicatieve vaardigheden, wij maar ook de uitvoerders vinden het zeer prettig om met haar samen te werken.

G.H. Vleugels, secretaris

Woonhuis Kerkrade

Drie jaar geleden stonden wij voor de beslissing ons huis te verkopen of toch maar verbouwen. Opgroeiende kinderen zorgden voor vraag naar meer ruimte en wij waren toch een beetje uitgekeken op de oorspronkelijke stijl. Ook hadden wij behoefte aan een ruime leefkeuken.

Tijdens gesprekken verkende Ingrid onze wensen. Zij nodigde ons uit om al onze wensen ter sprake te brengen. Ook al leken ze voor ons niet allemaal uitvoerbaar.

Des te meer waren wij verrast toen wij haar ontwerp zagen! Ingrid wees ons op nog niet eerder bedachte mogelijkheden van ons huis. Een ontwerp waarin onze wensen optimaal gerealiseerd werden. Bovendien vormt de aanbouw een spannend contrast met de bestaande bouw en oogt toch als een geheel.

Dankzij haar luisterend oor, haar oog voor detail en haar keuze voor mooie materialen wonen wij nu al weer enige jaren met veel plezier in ons vertrouwde huis. Nog elke dag genieten wij van de nieuwe mogelijkheden die ons huis, mede door toedoen van Ingrid, ons te bieden heeft.

Ingeborg Stijnen en Roger Creusen

Woonhuis Hoensbroek

In 2004 werden wij de trotse eigenaar van het rijksmonument aan de Kouvenderstraat 132 te Hoensbroek. We wisten dat er grondig gerestaureerd zou moeten worden maar wat er echt op je af komt bij zo`n monument, daar hadden we totaal geen beeld van. Het eerste jaar hebben we alleen maar ideeën opgedaan en gekeken wat wij nu eigenlijk wilden. In die periode kwam Ingrid Beckers in beeld en dat bleek een gouden zet. In de fase voor de restauratie heeft zij samen met ons alle ideeën en mogelijkheden op papier gezet en uitgewerkt. Haar ervaring, inzicht en creativiteit waren van grote waarde in dit voortraject. Met engelengeduld en passie werden de aanpassingen uitgewerkt en uitgetekend. Al vroeg in het traject werd de chemie voelbaar tussen Ingrid en ons als klant.

Daarna kwam de fase van het vergunningenwerk. Al snel werd duidelijk dat Ingrid Beckers de spin in het web werd van alle instanties waar je mee te maken krijgt bij de restauratie van een rijksmonument: de gemeente, de rijksdienst voor de monumentenzorg, de belastingdienst, aannemers en onderaannemer. Ingrid kreeg het, door haar goede contacten, voor elkaar om alle partijen handig aan elkaar te koppelen en heeft ons daarmee veel zorg uit handen genomen. Wij kregen daardoor meer ruimte om ons voor te bereiden op de daadwerkelijke uitvoering van de restauratie. Er moesten immers keuzes gemaakt worden ten aanzien van badkamer, keuken, etc. Door het gedegen voorwerk en de uitstekende informatievoorziening naar alle instanties, is het vergunningenwerk uiteindelijk snel en zonder obstakels verlopen.

De samenwerking en persoonlijke benadering van Ingrid in dit voortraject was ons zo goed bevallen, dat wij Ingrid hebben gevraagd om ook de uitvoering te begeleiden. Het oorspronkelijke idee was om dit zelf te doen, maar in het voortraject zagen wij al snel in dat dat voor ons geen haalbare kaart was en dat je dit aan een expert moet overlaten. Die expert hadden we dus al! Samen hebben we de aannemer en andere partijen gekozen waarmee we het offertetraject zijn ingegaan. Daaruit zijn de keuzes van partijen voortgekomen voor de uitvoering van de restauratie van ons woonhuis. Deze uitvoering, het was inmiddels maart 2005, heeft uiteindelijk drie maanden geduurd en zo zaten we voor de zomer van 2005 in een volledig gerestaureerde woning.

In deze periode heeft Ingrid de aansturing en coördinatie van alle partijen voor haar rekening genomen en samen hebben we de budgetbewaking gedaan. Op deze wijze hebben we het project tot een succesvol einde gebracht en kijken we terug op een meer dan prettige samenwerking met Ingrid Beckers.

Ed & Yvette Jonges

Medisch Centrum Margraten

Ingrid Beckers luistert goed naar je ideeën, denkt mee en stuurt, zonder haar eigen mening op te dringen. Ze is toegankelijk en flexibel.

Er was een goede samenwerking met de aannemer; zij begeleidde het gehele bouwproces. Hierdoor konden wij gewoon doorgaan met de patiëntenzorg. En ook na de oplevering staat zij klaar mocht dat nodig zijn 

We hebben veel positieve reacties gehad over ons nieuwe praktijkgebouw; het dorp is er trots op!

Wij hebben de samenwerking met Ingrid Beckers als zeer prettig en waardevol ervaren.

Paulien Schunck, huisarts

Woonhuis Maastricht

Ons huis was een enorme bouwval. Zelfs de aannemer vroeg zich af of dit project wel tot een goed eind zou komen. Door goed te luisteren naar onze wensen en ideeën, maakte Ingrid een ontwerp dat helemaal aansloot bij onze wensen. Zij heeft vanaf het begin gezorgd dat de verbouwing soepel verliep. Ze kwam met doordachte oplossingen en invalshoeken, die wijzelf niet zagen. Zonder haar bouwbegeleiding was het verbouwproces niet zo goed verlopen.
Wij wonen heerlijk in ons huis, dat precies geworden is zoals wij het voor ons zagen aan de tekentafel. 

Sandra en Roy Erkens